Barnbidrag

Barnbidrag kommer den 20e i månaden

Barnbidrag är välkommet i många familjer

I Sverige så får alla barn under 16 år barnbidrag, och det här är ett viktigt ekonomiskt stöd som många föräldrar har stor nytta av. För att få bidraget så ska man bo i Sverige, men det finns vissa undantag så även om man flyttar utomlands under en kortare tidsperiod så kan det vara så att man fortsatt kan få stödet. Det är viktigt att också observera att barnbidraget kan förändras om det till exempel är så att en förälder flyttar utomlands för att arbeta. I vissa fall så kan man fortsatt få barnbidraget då man flyttar till ett land som ligger inom EU, men det här är ingen självklarhet och något som man måste ta reda på innan man flyttar.

Vid förändringar av den här typen, som då man flyttar, så är det alltid klokt att kontakta Försäkringskassan för att se vad som gäller. Faktum är att man måste meddela om förändringar som kan leda till att barnbidraget ökas, minskas eller inte längre är relevant, så det är viktigt att komma ihåg detta om familjesituationen ändras på något vis.

Hur får man barnbidrag?

Idag så är barnbidraget automatiskt, och det betyder att man får det så snart som ett barn föds och registreras som boende i Sverige. Om man har fler barn så får man även det som kallas för flerbarnstillägg helt automatiskt. Barnbidraget betalas ut den 20:e varje månad och då får man 1050 kronor för ett barn. Om det är så att man delar vårdnaden med en annan förälder som inte bor på samma adress så kan det bli så att barnbidraget delas upp så att varje förälder får 525 kronor per månad.

Den allra första utbetalningen av barnbidrag får man månaden efter det att barnet har fötts och den sista utbetalningen görs det kvartal då barnet fyller 16. Barnbidraget följs av studiebidraget som betalas ut till den som fortsätter att studera. I det fall att man har ett barn som fortsätter i grundskolan eller som går i särskola så kan man fortsatt få barnbidrag, men det här är något som man måste ansöka om.

Förälderns pengar

Många familjer ser barnbidraget som barnets pengar och så är det ju på sätt och vis, men man måste komma ihåg att det är föräldrarna som ska råda över pengarna. Det betyder att man inte kan sätta in bidraget direkt från Försäkringskassan på barnets bankkonto, men man kan förstås ge pengarna som kontanter till barnet om man tycker att det här fungerar bra.

Idag så är det mycket smidigt att via Försäkringskassans hemsida ta hand om allt det som rör barnbidraget. Om man till exempel vill ändra uppgifter för det konto som pengarna betalas ut till så kan man göra detta direkt på en personlig hemsida hos Försäkringskassan och det spar tid.