Barnbidragets historia – Från starten till idag

Barnbidragets historia - Från starten till idag illustration

Barnbidraget har länge varit en viktig del av den svenska välfärdspolitiken. Det är en statlig förmån som syftar till att ge ekonomiskt stöd till föräldrar och vårdnadshavare för att täcka en del av kostnaderna för att uppfostra ett barn. Genom årens lopp har barnbidraget genomgått ett flertal förändringar – från dess inledande idé till dagens … Läs mer

Barnförsäkringar: Vad behöver man egentligen?

Barnförsäkringar illustration

Att försäkra sitt barn är ett beslut som många föräldrar ställs inför. Det är inte alltid lätt att veta vilka risker man bör skydda sig mot och vad som faktiskt täcks av en barnförsäkring. I dagens samhälle där vi ständigt möter olika typer av information kan det vara svårt att sålla ut vad som är … Läs mer

Att investera barnbidraget: För- och nackdelar

Att investera barnbidraget illustration

Att investera barnbidraget är ett koncept som börjar bli alltmer populärt bland föräldrar som vill säkra eller förbättra sina barns ekonomiska framtid. Barnbidraget, en månatlig utbetalning som de flesta föräldrar i Sverige får från Försäkringskassan för att täcka kostnader som är förknippade med att ha barn, kan bli en grund för en god sparform om … Läs mer

10 roliga sätt att lära barn om pengar

10 roliga sätt att lära barn om pengar illustration

Att lära barn om pengar är en viktig del av deras utveckling och kan vara en rolig och interaktiv process. Genom att ge dem kunskaper om pengars värde, sparande och budgetering, utrustar vi dem med verktyg för att hantera sina finanser klokt när de blir äldre. Barn är naturliga lärlingar och med rätt aktiviteter kan … Läs mer

Steg-för-steg: Starta ett sparkonto för ditt barn

Steg-för-steg illustration

Att spara pengar är en viktig del av ekonomisk planering, och det gäller särskilt när det handlar om att säkra ditt barns framtid. Att starta ett sparkonto till ditt barn kan tyckas överväldigande, men det är faktiskt något som kan göras steg för steg. Det finns många anledningar att starta ett sparkonto för sitt barn … Läs mer

Hur barnbidraget har förändrats över tid

Hur barnbidraget har förändrats över tid illustration

Barnbidraget är en statlig förmån i Sverige som har som syfte att hjälpa föräldrar att täcka en del av kostnaderna för att uppfostra barn. Det utbetalas till alla föräldrar eller vårdnadshavare som har barn upp till en viss ålder, oavsett familjens inkomst. Sedan införandet av barnbidraget i Sverige har dess storlek, kriterier för att erhålla … Läs mer

Sjukpenning

Sjukpenning kan bli aktuellt om man blir borta från arbete Då man blir sjuk och inte kan arbeta som vanligt så kan man få ekonomisk hjälp via en försäkring som de allra flesta som arbetar i Sverige har och som kallas för sjukpenning. Det är Försäkringskassan som överser sjukpenningen och som avgör om man har … Läs mer

Flerbarnstillägg

Flerbarnsfamiljer har rätt till flerbarnstillägg När man har fler barn så är det givetvis så att utgifterna blir större och för att hjälpa till med detta så får man som flerbarnsförälder i Sverige det som kallas för flerbarnstillägg som är ett automatiskt ekonomiskt stöd som betalas ut tillsammans med barnbidraget. Det här tillägget kommer att … Läs mer

Föräldrapenning

Par som väntar barn bör kolla upp allt om föräldrapenning Föräldrapenningen kan upplevas lite som en labyrint där man måste vara medveten om de rättigheter som man eventuellt har då man vill ta ut ledighet för att vara hemma med sitt barn. Det finns så många frågor som är viktiga att ta ställning till. Man … Läs mer

Bostadsbidrag

Har man svårt att klara hyran kan det vara värt att söka bostadsbidrag När en barnfamilj har svårt att få pengarna att räcka till boendekostnaderna så kan det vara aktuellt med bostadsbidrag. Det här är ett statligt ekonomiskt stöd som är till för att hjälpa barnfamiljer att klara av ekonomin. Det ges både för hyresbostad … Läs mer