Sjukpenning

Sjukpenning kan bli aktuellt om man blir borta från arbete

Då man blir sjuk och inte kan arbeta som vanligt så kan man få ekonomisk hjälp via en försäkring som de allra flesta som arbetar i Sverige har och som kallas för sjukpenning. Det är Försäkringskassan som överser sjukpenningen och som avgör om man har rätt till den. Varje fall bedöms individuellt och saker som om man är anställd, driver eget företag, och om man kanske kan arbeta en del av dagen kommer att påverka den ersättning som man får. Man kan säga att sjukpenningen ger omkring 80 % av ens vanliga inkomst men inte mer än 709 kronor per dag. Annat som kan påverka ersättningen är om ens arbetsplats har ett kollektivavtal, och om man eventuellt har en egen privat försäkring som kan ge en högre ersättning vid sjukdom.

Vem kan få sjukpenning?

För det första så ska man vara försäkrad i Sverige för att få sjukpenning och det är man normalt sett om man har ett jobb. Nu finns det några undantag till detta med att vara försäkrad så i vissa fall så kan det vara så att man har rätt till ersättning trots att man inte har en grundläggande svensk försäkring. Det kan ju vara så att man arbetar i Sverige men har försäkring i ett annat land som då man kanske har skickats av en utländsk arbetsgivare för att jobba i Sverige. Andra yrken som kan innebära undantag och lite andra regler är till exempel arbete på sjön och inom flygindustrin. Sedan så är det förstås så att man ska vara så pass sjuk att man inte kan arbeta som normalt. Här gäller det att man är borta minst en fjärdedel av den vanliga arbetstiden för att man ska få rätt till sjukpenningen.

Karensdagar

Man hör ofta om karensdagar i samband med att sjukpenning diskuteras, men vad är egentligen karensdagar? Jo, karensdagar är de dagar i början av en sjukskrivning då man inte får någon ersättning. Man får automatiskt 7 karensdagar som egen företagare men det går också att själv välja hur många man vill ha. Valen ligger på 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Ju fler karensdagar som man har desto lägre blir den sjukförsäkringsavgift som man betalar. Det här ska man tänka på då man planerar sin försäkring så att man får en kostnad som motiverar det behov som kan uppstå av att få det ekonomiska stödet.

När man har anmält och ansökt om sjukpenning hos Försäkringskassan så görs en bedömning och man ska få svar på sin ansökan inom 30 dagars tid. När Försäkringskassan fattar beslutet att man har rätt till sjukpenningen så gör genast en första utbetalning. Om det är så att ens ansökan inte godkänns så får man veta detta snabbare, ofta inom en veckas tid, och då kan man eventuellt rätta till fel eller oklarheter och ansöka igen.