Flerbarnstillägg

Flerbarnsfamiljer har rätt till flerbarnstillägg

När man har fler barn så är det givetvis så att utgifterna blir större och för att hjälpa till med detta så får man som flerbarnsförälder i Sverige det som kallas för flerbarnstillägg som är ett automatiskt ekonomiskt stöd som betalas ut tillsammans med barnbidraget. Det här tillägget kommer att betalas ut månaden efter det att man fått sitt andra barn och det blir större ju fler barn som man får. Precis som barnbidraget så kommer detta tillägg att betalas ut den 20:e varje månad, med vissa undantag för månader då utbetalningen kan göras vid ett tidigare datum som till exempel i september och december då stödet kommer ut den 19:e. Det här är skattefria pengar, och tillägget blir större ju fler barn som man får.

Hur stort är flerbarnstillägget?

När man har två barn så ligger flerbarnstillägget på 150 kronor. Tillägget utökas till 302 kronor vid tre barn och till 538 kronor vid fyra barn. Har man åtta barn så kommer flerbarnstillägget att ligga på 1 250 kronor. Man kan få det här stödet fram till dess att barnet fyller 20 år, men det här beror en hel del på vad barnet gör och ett krav är att barnet bor kvar hos någon av föräldrarna. Storleken på flerbarnstillägget kan påverkas av saker som om föräldrarna skiljs och barnen bor på olika adresser. Här bör man alltid ta reda på om man har rätt till tillägget för ibland så kan det verka som att man inte har det bara för att barnen inte bor samlat på en enda adress men så måste det alls inte vara. Det som kommer att påverka mer är föräldrarnas status och om de har varit gifta eller inte.

När man flyttar ihop med annan förälder

Om man flyttar ihop med barn från tidigare äktenskap eller förhållanden så kan man ju undra om man har rätt till flerbarnstillägg för alla barn som bor på samma adress. Här är det så att man måste vara gift för att få stödet, det räcker inte att vara sambos. Om det är så att man kommer med ett barn var så blir det alltså inget flerbarnstillägg. Om det är så att båda sambos har flera barn sedan tidigare och dessutom har varit gifta så är det inte så svårt att se till att få tillägget, men varje förälder får ansöka om detta separat och då kommer man ju även att se på fördelningen mellan de två biologiska föräldrarna.

Viktigt att tänka på

Det är inte bara om man skiljer sig eller flyttar ihop med någon annan som har barn som rätten till barnbidrag och tillägg kan komma att påverkas. Det är viktigt att man anmäler om den här typen av förändringar till Försäkringskassan. I vissa fall så kan det vara så att man får rätt till ett större bidrag och då ska man givetvis ta reda på detta genom att kontakta Försäkringskassan och ställa frågor eller läsa mer om saken på deras hemsida.