Föräldrapenning

Par som väntar barn bör kolla upp allt om föräldrapenning

Föräldrapenningen kan upplevas lite som en labyrint där man måste vara medveten om de rättigheter som man eventuellt har då man vill ta ut ledighet för att vara hemma med sitt barn. Det finns så många frågor som är viktiga att ta ställning till. Man kanske vill vara hemma halva dagen och då är det bra att veta att man faktiskt kan ta ut 50 % föräldrapenning för att jobba halvdag. Ansökan om föräldrapenning sker hos Försäkringskassan men observera att ansökningen ska föregås av en anmälan. Denna anmälan gör man också hos Försäkringskassan och det hela är lätt att ta hand om direkt via deras hemsida.

Sammanlagt så rör det sig om 480 dagar som man kan ta ut och det går också att börja med denna ledighet 60 dagar före det uträknade datumet för födsel.

När kan man ta ut föräldrapenning

För de flesta så är det vanligaste att man tar ut föräldrapenningen efter det att barnet har fötts och att man stannar hemma till dess att barnet är tillräckligt stort för att gå i förskola. Nu finns det förstås föräldrar som av olika anledningar inte tar ut föräldrapenningen direkt efter födsel och då kan det vara bra att veta att man faktiskt har rätt till den under många års tid. Barn som är födda före den 1 januari 2014 ger rätt till föräldrapenningen till och med det år då barnet avslutat första året i grundskolan eller tills den dag då barnet fyller 8 år.

Om man har fått barn efter den 1 januari 2014 så ser reglerna lite annorlunda ut. Då kan man ta ut föräldrapenningen till och med barnets 12-årsdag, eller till den sista dagen i årskurs 5 i grundskolan. Det man ska vara medveten om här är att man efter det att barnet har fyllt 4 år enbart kan använda sig av 96 dagar så det gäller att använda resten innan dess.

Mammaledigt och pappaledigt

När man har gemensam vårdnad så fungerar det som så att varje part har rätt till 240 dagars föräldraledighet med föräldrapenning. Av dessa så måste varje part ta 60 dagar som är reserverade specifikt för Mamma och för Pappa, så här kan man inte säga att man ger sina 60 dagar till sin partner för att man föredrar detta. Det här är förstås något som kan komma att förändras i enlighet med den familjepolitik som drivs i Sverige, och man ska alltid ställa frågan om detta direkt hos Försäkringskassan som har den senaste uppdaterade informationen om de regler som gäller för mamma- och pappaledighet.

Vem får föräldrapenning?

Den som är hemma med sitt barn och som inte har använt sig av sin föräldrapenning kan med största sannolikhet få den. Man kan inte arbeta eller studera samtidigt som man tar ut föräldrapenningen och man ska vara förälder eller vårdnadshavare av det barn som man tar ut försäkringen för. Dessutom så ska man vara försäkrad och bo i Sverige. Här finns det dock vissa undantag som man kan finna mer information om hos Försäkringskassan. Då man får föräldrapenning så kan man resa utomlands, men här finns det också regler omkring hur länge man kan vara borta då man tar ut försäkringen för att vara hemma med barn.