5 smarta sätt att budgetera barnbidraget

5 smarta sätt att budgetera barnbidraget illustration

Barnbidraget är en viktig ekonomisk stöttepelare för många familjer runtom i Sverige. Varje månad utbetalas denna summa till föräldrar för att hjälpa till med kostnaderna för att uppfostra barn. Att budgetera barnbidraget på ett smart sätt kan göra en stor skillnad i familjens ekonomi. Det kan bidra till allt från att säkerställa att barnens grundbehov … Läs mer

Hur barnbidraget har förändrats över tid

Hur barnbidraget har förändrats över tid illustration

Barnbidraget är en statlig förmån i Sverige som har som syfte att hjälpa föräldrar att täcka en del av kostnaderna för att uppfostra barn. Det utbetalas till alla föräldrar eller vårdnadshavare som har barn upp till en viss ålder, oavsett familjens inkomst. Sedan införandet av barnbidraget i Sverige har dess storlek, kriterier för att erhålla … Läs mer