Studiebidrag

Studiebidrag betalas ut istället för barnbidrag efter 16 års ålder

För många så är det där med studiebidrag helt enkelt en förlängning av barnbidraget, men faktum är att det här är ett helt annat stöd som kommer med egna specifika regler och villkor som man bör vara medveten om. Rent praktiskt så är det så att man får studiebidraget då man har fyllt 16 och fram tills det att man fyller 20 år. Det är Centrala studiestödsnämnden, som också kortfattat kallas för CSN, som står för utbetalningar av studiemedel.

Studiebidragets tre delar

Nästan alla som studerar vidare i Sverige efter årskurs 9 får studiebidrag, och det här ekonomiska stödet betalas ut automatiskt. Det finns två stöd till som kan räknas till studiebidraget och dessa är ett extra tillägg och ett inackorderingstillägg. De här delarna är till för den som behöver mer än det vanliga bidraget för att klara av studierna. Extra tillägg kan man ansöka om hos CSN och inackorderingstillägget är till för den som kommer att studera på annan ort och som då inte kommer att kunna bo hemma hos föräldrar.

Hur mycket pengar får man?

Det vanliga studiebidraget har samma storlek som barnbidraget, det vill säga 1050 kronor. När det rör sig om extra tillägg så kan man få 285, 570 eller 855 kronor extra. Om man ska få mer än basbeloppet är något som beror helt på ens specifika situation, och det här är något som CSN kommer att bedöma. Man kan också få ett inackorderingstillägg som kan ligga på mellan 1 190 och 2 350 kronor.

Krav för studiebidrag

Man ska alltså vara minst 16 år gammal för att få studiebidrag men man får inte glömma bort att man också ska studera på heltid. Man får bidraget för att studera på gymnasiet, på en folkhögskola eller på Komvux. Det är viktigt att förstå att skolk som registreras kan leda till att studiebidraget dras in och det här kan ske retroaktivt, det vill säga att man får betala tillbaka för en period då man tog emot bidraget men skolkade från studierna.

Man ska vara svensk medborgare för att få bidraget automatiskt. Om man är utländsk medborgare men av någon anledning kan ha rätt till studiebidraget så kan man ansöka om det via CSNs hemsida.

När det gäller extra tillägg och inackorderingstillägg så ser man på saker som studentens familj och dess ekonomi. För att få pengar för att bo i en egen bostad på annan ort så måste man också kunna påvisa att orten ligger för långt från föräldrahemmet för att man ska kunna pendla fram och tillbaka.

Man kan också få stöd för att studera utomlands. Här är det lite andra regler som gäller och det är också så att det land som man ska studera i kommer att påverka om man får något studiestöd. Det går alltid att kontakta CSN för att få mer information om studiestödet och det specifika fall som man har frågor omkring.