VAB

VAB – Vård Av Barn

VAB, eller Vård Av Barn. Är en term som används när en förälder eller vårdnadshavare måste vara ledig från sitt arbete för att ta hand om barnet. För det här så kan den vuxna som är ledig få ersättning från Försäkringskassan för den förlorade inkomsten. Ersättningen betalas ut på samma sätt som sjukpenning och har ett maxbelopp på 996, räknat på att vårdnadshavaren som Vabbar arbetar 5 dagar i veckan. För att få ta ut VAB-dagar så ska barnet vara mellan 8 månader och 12 år. Vissa undantag förekommer då ersättning för VAB kan betalas ut även om barnet är äldre än 12 år. Det här går att läsa mer om på Försäkringskassans hemsida. Dessutom kan det vara klokt att ta kontakt med dem direkt som nybliven förälder och prata igenom alla eventuella situationer som kan uppkomma.

Ansöka om VAB

Stannar du hemma för att ta hand om ett sjukt barn så ska du ansöka om ersättning hos Försäkringskassan. Skulle barnet vara så sjukt så att du måste vara hemma i mer än åtta dagar så kommer det att krävas ett läkarintyg som ska skickas till Försäkringskassan. Första steget i ansökan är att anmäla Vab-dagarna, därefter ansöker man om pengar. Skulle det vara så att ni som föräldrar eller vårdnadshavare av någon anledning måste dela upp dagarna att vara hemma med barnet så krävs det separata anmälningar. Det är också så att du kan ansöka om VAB-ersättning även om inte hela arbetsdagen går till spillo. Det går att ansöka för 12,5%, 25%, 50%, 75% och 100%. Vilket kan vara bra att känna till om man råkar ut för minskad inkomst i och med vård av ett sjukt barn.

VAB vid sjukdom av vårdnadshavare

Skulle det vara så att den ena föräldern blir sjuk under tiden som den är föräldraledig så kan den andra föräldern gå in och ta över vårdnaden under dessa dagar och ansöka om VAB. Det finns även fall då andra närstående till barnet kan få ut VAB-ersättning om den här hoppar in och tar över vården av barnet då dess ordinarie vårdnadshavare inte kan sköta om det.

Semester, a-kassa och föräldraledighet

Skulle ett barn bli sjukt under semestern så går det att ansöka om VAB och på det sättet spara in på semesterdagar och istället räkna dem som VAB-dagar, det här gäller dock bara om semestern sker i Sverige eller inom ett EU-land. Arbetsgivaren måste också meddelas och godkänna att skriva om semesterdagarna till VAB-dagar. Samma princip gäller vid föräldraledighet då barnets sjukdagar kan räknas bort från föräldraledighetslängden och ersättning för vård av barn betalas ut istället. Även om man går på a-kassa och ett barn blir sjukt och behöver vård så kan man räkna de här dagarna som VAB.

Försäkringskassan har koll på läget

Om en situation uppstår med ett sjukt barn och du har mer frågor omkring vad som gäller så är det alltid klokt att prata med Försäkringskassan och fråga vad som gäller i er situation. De har koll på vilka regler som gäller hur och när, de har också alltid full koll på alla lagar och regler omkring ersättningarna – som har en tendens att ändras lite då och då.