Vad är föräldrapenning och hur får man det?

Vad är föräldrapenning och hur får man det? illustration

Att bli förälder är en av livets största händelser och det medför en rad förändringar, inte minst ekonomiskt. I Sverige finns ett välutvecklat stödsystem för att underlätta för familjer i samband med barns födelse eller adoption. En viktig del av detta stödsystem är föräldrapenningen, som är till för att ekonomiskt stödja föräldrar så att de … Läs mer