Vad är föräldrapenning och hur får man det?

Att bli förälder är en av livets största händelser och det medför en rad förändringar, inte minst ekonomiskt. I Sverige finns ett välutvecklat stödsystem för att underlätta för familjer i samband med barns födelse eller adoption. En viktig del av detta stödsystem är föräldrapenningen, som är till för att ekonomiskt stödja föräldrar så att de kan vara hemma från arbetet för att ta hand om sitt barn. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad föräldrapenning är, hur den fungerar, hur mycket man kan få ut och hur man ansöker om den.

Vad är föräldrapenning?

Föräldrapenning är en ekonomisk ersättning som betalas ut av Försäkringskassan för att möjliggöra för föräldrar att vara lediga från arbetet för att ta hand om sitt barn. Den är en del av det svenska socialförsäkringssystemet och finansieras genom skatter. Föräldrapenningen syftar till att ge ekonomisk trygghet för föräldrar under föräldraledigheten, samtidigt som den främjar jämställdhet i hemmet genom att uppmuntra båda föräldrarna att ta ut ledighet. Föräldrapenningen kan tas ut under de första 480 dagarna (cirka 16 månader) av barnets liv, och under dessa dagar delas pengarna mellan de två föräldrarna. Av dessa 480 dagar är 390 dagar ersättningsbara baserade på förälderns inkomst, medan de återstående 90 dagarna betalas ut på lägstanivå. Dessutom är vissa dagar reserverade för varje förälder för att främja en mer jämställd uttagning av föräldraledigheten.

Hur fungerar föräldrapenning?

Föräldrapenningens storlek baseras på förälderns inkomst innan barnets födelse. Den som har varit föräldraledig känner till begreppet ”Sjukpenninggrundande inkomst” (SGI), vilken är den inkomst som Försäkringskassan använder för att beräkna storleken på föräldrapenningen. För att få maximal ersättning behöver man ha en SGI som motsvarar minst 10 prisbasbelopp, vilket 2023 är omkring 490 000 SEK. Föräldrapenningen kan tas ut på tre olika nivåer: på sjukpenningnivå vilket är upp till 80% av SGI, på lägstanivå, eller som en fast dagpenning för dem som saknar SGI. Utöver detta kan föräldrar välja att ta ut föräldrapenning på hel, halv, kvarts, eller en åttondels dags nivå, vilket ger en stor flexibilitet i hur man disponerar sin föräldraledighet. Det finns också möjlighet till att ta extra lediga dagar vid flerbarnsfödsel.

Hur mycket kan man få i föräldrapenning?

Den exakta summan av föräldrapenning som man kan få beror på en rad olika faktorer, inklusive ens inkomst och hur man väljer att ta ut föräldrapenningen. Som nämnt ovan, baseras ersättningen främst på den SGI man hade före barnets födelse. Maximalt kan man få 958 SEK per dag vid uttag på sjukpenningnivå under 2023. För uttag på lägstanivå är ersättningen lägre, och är det samma för alla oavsett inkomst. Lägstanivån för 2023 ligger på 180 SEK per dag. Det är viktigt att påpeka att föräldrapenning betalas ut under vardagar, utom för de första 10 dagarna efter barnets födelse, då även helgdagar räknas. När det kommer till dagar med lägre ersättning (de sista 90 dagarna), betalas en lägre ersättning ut, oavsett inkomstnivå.

Hur ansöker man om föräldrapenning?

För att ansöka om föräldrapenning börjar man med att registrera sig och sitt barn hos Försäkringskassan. Detta kan man göra digitalt på Försäkringskassans hemsida eller via deras mobilapp. När man registrerat sig och sitt barn, kan man också göra sin ansökan digitalt. Det är möjligt att ansöka om föräldrapenning innan barnet är fött, men Försäkringskassan kan inte börja behandla din ansökan förrän barnet är fött och registrerat hos Skatteverket. I ansökan behöver man ange vilka dagar man vill ha föräldrapenning för, och på vilken nivå. Det är också viktigt att specificera huruvida man vill ha ersättningen utbetald på hel, halv, kvarts, eller en åttondels dags nivå. Om man delar föräldrapenningen med den andra föräldern, vilket är vanligt, behöver detta också anges i ansökan. Det kan vara bra att planera sin föräldraledighet i god tid och reflektera över hur man vill fördela dagarna mellan sig som föräldrar. Försäkringskassans hemsida erbjuder hjälpmedel och kalkylatorer som kan underlätta planeringen. Vid frågor eller osäkerheter är det alltid möjligt att kontakta Försäkringskassan för personlig rådgivning. Att ta ut föräldrapenning är en rättighet som alla föräldrar i Sverige har, och det är ett viktigt verktyg för att säkerställa att barn får den tid och omsorg de behöver från sina föräldrar under de första åren i livet. Genom att ta del av föräldrapenningen kan föräldrar ha en tryggad ekonomi under föräldraledigheten, vilket är avgörande för att kunna fokusera på sitt barn och familjelivet. Sverige är känt världen över för sitt familjevänliga politiska system, och föräldrapenningen är en central del av detta system. Genom att förstå hur föräldrapenningen fungerar och hur man ansöker om den, kan man dra full nytta av de förmåner som erbjuds till nyblivna föräldrar.